FS20 – Utlandsstyrkan i Afghanistan

En anhörigblogg för FS20

Bläddra bland inlägg publicerade i november, 2010

Försvarsminister Sten Tolgfors

Försvarsminister Sten Tolgfors

Försvarsminister Sten Tolgfors och Arméinspektören generalmajor Berndt Grundevik besökte FS 20 under den avslutande utbildningsveckan.

I ett tal till förbandet tackade försvarsministern soldaterna för deras kommande insats och viljan att göra skillnad.

 - Jag vill rikta min djupaste uppskattning och respekt till er för ert stora mod. Jag vet att Sverige gör skillnad i Afghanistan för det har jag sett med egna ögon under mina besök i insatsområdet.

Förbandschef Michael Nilsson tog emot försvarsminister Sten Tolgfors på Livgardet och efter ett inledande möte träffade försvarsministern också förbandets förtroendemän. Tolgfors berättade om sin syn på Afghanistaninsatsen och förtroendemännen fick möjlighet att ställa frågor kring insatsens framtid och kommande beslut kring utrustning och sjukvårdsresurser. 

Chefen FS20 överste Michael Nilsson tar emot försvarsministern.

Chefen FS20 överste Michael Nilsson tar emot försvarsministern.

Försvarsministern kunde med sina svar ge en klar bild av viljan att förbättra förutsättningarna för den svenska styrkan i Afghanistan.

 - Vi kommer att utöka den svenska ISAF-insatsen under nästa år, bland annat med fler helikoptrar för medicinsk evakuering, berättade Tolgfors under mötet.

Positiv utbildningsrapport
Arméinspektören generalmajor Berndt Grundevik uttryckte att han var nöjd med de rapporter han fått från förbandet FS20:s utbildningsperiod och att han kände sig trygg med förbandets utbildningsstatus.

 - Vi ska göra allt vi kan här hemma för att ge förbandet de bästa förutsättningarna att lösa sina uppgifter på plats i Afghanistan, sade Berndt Grundevik.

Chefen FS20 tillsammans med arméinspektören generalmajor Berndt Grundevik.
Chefen FS20 tillsammans med arméinspektören generalmajor Berndt Grundevik.

 Arméinspektören underströk att förbandet har både bra utbildning och utrustning för att lösa uppgifterna. Men han poängterade också att det hela tiden måste ske kontinuerliga förbättringar för att vi ska kunna leverera resultat för den afghanska befolkningen och på sikt lämna över ansvaret till de afghanska säkerhetsstyrkorna.

 Han tryckte dessutom på att skydd och säkerhet är en kombination av utrustning och eget uppträdande. Det är inte bara tjockare pansarplåt som löser uppgiften utan det är utrustningen i kombination med bra underrättelser, bra taktik och förståelse för situationen som är det bästa skyddet sade han.

Arméinspektören mötte förtroendemän

Efter sin presentation möttes Arméinspektören av engagerade förtroendemän ur förbandet.

 - Det är viktigt att jag tar mig tid att prata med förtroendemännen. De har en central roll när de företräder sina soldater i stort som smått. Det är ett sundhetstecken att de vill prata med mig och ställa frågor. På så vis hoppas jag också att de kan förklara besluten från högre chef för soldaterna på ett bra sätt.

Arméinspektören lyssnade på förtroendemännens synpunkter och svarade på frågor.

Arméinspektören lyssnade på förtroendemännens synpunkter och svarade på frågor.

Du som är anhörig till någon av soldaterna i FS 20 är välkommen på förbandets anhörigträffar. Under vår insats kommer vi att hålla träffar vid två olika tillfällen, en i början av insatsen och ytterligare en mot slutet av tjänstgöringsperioden.

Anhörig är du som har en relation, genom släkt och/eller vänskap, med någon som ingår i vårt förband FS20.

Den första anhörigträffen genomförs i början av januari när vi varit på plats i Afghanistan i drygt en månad.

På fyra orter i Sverige får du möjlighet att träffa vår ställföreträdande personalchef Stefan Nilsson och kontingentspastorn Daniel Breimert.

Vid anhörigträffarna får du information från insatsområdet och naturligtvis möjlighet att ställa frågor. Vi bjuder på fika. Försvarsmakten ersätter inte kostnader för resor och boende i samband med anhörigträffar.

Tid och plats samt information om hur du anmäler dig beskrivs här nedanför.

Tack för det stöd ni som anhöriga ger oss och våra soldater. Ert stöd betyder mycket för att vi ska kunna hålla fokus på vår uppgift och göra ett bra jobb.

Hjärtligt välkomna! 

Överste Michael Nilsson

Chef för FS 20

  

Anhörigträffarna genomförs på följande platser och tider:

Tid: Fredag 7 januari kl. 1400-1600 och 1800-2000
Plats: Södra skånska regementet P7, Revinge

(OBS ang tillfällena på Revinge: Man får gå på vilket pass man vill men vi önskar att  anhöriga till soldater på skyttkompanierna helst anmäler sig till det pass som börjar kl 1800. Naturligtivs görs detta i den mån det är möjligt. Det är för att vi ska kunna ge er så riktad information som möjligt.)

Tid: Lördag 8 januari kl 1400-1600
Plats: Skaraborgs regemente P4, Skövde

Tid: Söndag 9 januari kl 1400-1600
Plats: MHS Karlberg, Stockholm

Tid: Måndag 10 januari kl.1900-2100
Plats: Totalförsvarets skyddscentrum, SkyddC, Umeå  

Anmälan:

Hjälp oss att ta emot alla anhöriga på bästa sätt genom att mejla uppgifter till nedanstående adress:

Mejl till:  anhorigtraff_fs20@hotmail.com

Denna anmälan måste vara oss till handa senast 15 december 2010.

I din anmälan anger du följande information så att vi kan planera träffarna på bästa sätt.

1.  Ange vilken anhörigträff Du/Ni kommer till, antal personer (vuxna+barn).

2. Namn och befattningsnummer på den person som Du/Ni  har anknytning till i Afghanistan.

3. Namn på Dig/Er som kommer till Anhörigträffen.

4. Ange ev specialkost/allergi.

5. Anmälan måste vara oss tillhanda senast: 15 december 2010.

Läs mer om Försvarsmaktens stöd till anhöriga

Det börjar närma sig rotation till Afghanistan för FS20 och i veckan har det genomförts en slutträning för att knyta ihop förbandets olika förmågor och det är även sista gången vi övar tillsammans innan insatsen. Vi på pansarskytteplutonen Delta Quebec har deltagit med våra fyra stridsfordon och genomfört patruller och beredskapsuppgifter, som att eskortera sjukvårdsvagnar och olika funktionsenheter.

Då det är många enheter som övas samtidigt så blir det mycket väntande, antingen i vagnarna eller vid förläggningen. När man står i beredskap så måste man ständigt vara beredd på att åka ut på alla möjliga typer av uppdrag, det kan röra sig om allt från att förstärka enheter som har hamnat i strid till att ge stöd vid trafikolyckor och allt där emellan.

Denna veckan så har de larmen som kommit mestadels varit för TIC (Troops In Contact, vilket betyder att en enhet har blivit beskjuten) och då gäller det att snabbt komma på plats.

Våra pansarskyttegrupper består av två delar, ett stridsfordon 9040C samt en skyttegrupp. De två delarna arbetar tillsammans, antingen i vagnen eller med skyttesoldaterna avsuttna. Detta ger oss möjlighet att verka väldigt dynamiskt, vagnarna har en god terrängförmåga och soldater kan ta sig fram till fots på platser där vagnarna inte kan.

Det viktigaste med alla övningar är att få fram de saker som man behöver utveckla och bli bättre på, så det är skönt att vi kan gå ut från slutträningen och säga att även om det finns detaljer att putsa på så är vi redo och taggade för vår insats i Afghanistan.

DQ

I helgen genomfördes förbandets anhörigdag. Soldaternas nära och kära bjöds in för att träffa sin soldats kollegor och kamrater och dessutom få möjlighet att se och känna på förbandets och soldaternas personliga utrustning, provåka fordonen samt få mer information om försvarsmaktens anhörigstöd. De anhöriga hade också möjlighet att ställa frågor till förbandsledningen om allt som rör den kommande insatsen och soldaternas vardag.

Trots det ruggiga vädret var det en oerhört lyckad dag och FS 20 vill rikta ett stort tack till alla som närvarade.

- Dagen idag har vi ägnat åt er, våra anhöriga och närmaste, som också är en del av insatsen. Utan ert stöd blir ansträngningarna för oss svårare. Tack för att ni stödjer era nära och kära när de vill göra en insats ledd av Försvarsmakten utomlands, avslutade chefen FS20 överste Michael Nilsson.

Anhörigdagen började med att förbandschefen överste Michael Nilsson hälsade alla välkomna och tackade för det viktiga stöd soldaterna får hemifrån.

Hela förbandet stod uppställda under talet och de anhöriga samlades runtomkring.

Förbandets fana bars av fänrik Anna Persson

Det bjöds på fika och lunch under dagen, något som var uppskattat i det kalla duggregnet.

Alla fick titta på, känna på och framförallt provåka våra fordon. Och det var många anhöriga som visade intresse för personterrängbil 6, även kallad ”Galten” som är ett av de vanligaste fordonen vi använder i Afghanistan.

Det fanns även möjlighet att få ställa frågor om stridsutrustningen och soldaternas vapen.

Swedish Air Unit visade upp en av sina helikoptrar och berättade om sin verksamhet.

Ställföreträdande personalchef kapten Stefan Nilsson, förbandschef överste Michael Nilsson, stabschef och tillika ställföreträdande kontingentschef, överstelöjtnant Peter Nilsson och Public Affairs Officer (PAO) kapten Maria Pålsson informerade om uppgiften i Afghanistan samt hur man kan kommunicera med sin soldat under insatstiden. De svarade även på de anhörigas frågor om bland annat kultur, information och soldatfärdigheter.

Efter en fantastisk dag full av aktiviteter och information var både förbandet och de anhöriga nöjda. Förbandschef Michael Nilsson, omgiven av soldaternas nära och kära, tackade för visat intresse.

För ett par veckor sedan var stora delar av HQ/Support-kompaniet (PAPA LIMA) ur FS20 tillsammans med NSE (National Support Element) på Marma skjutfält och genomförde övningar med skarp ammunition. Syftet var att befästa kompaniets färdigheter gällande strid, från fordon och till fots, åtgärder vid IED-attacker, sammanstöt, samt att verka i mörker.

Fokuserad och välbeväpnad Henrik är redo för allt som övningsledarna kokat ihop i nästa övningsmoment.

Övningarna var planerade och upplagda för att så realistiskt som möjligt simulera händelser och scenarion som kompaniet kan komma att ställas inför i Afghanistan. En viktig del i att göra övningarna så realistiska som möjligt är att alla övningar har genomförts med skarp ammunition, vilket ställer höga krav på både befäl och enskilda soldater. All personal måste hela tiden vara fullt uppdaterade på var i terrängen de har sina kamrater samt i vilka områden som de kan verka med sina vapen. Detta har skötts mycket väl och veckan har genomförts utan tillbud.

Under veckan har kompaniet fått möjlighet att öva med alla tillgängliga vapensystem. Detta har varit mycket uppskattat av alla, då det givit en god insikt i hur de olika vapensystemen kompletterar varandra och hur de kan användas för maximal effekt på stridsfältet. Förutom att öva de olika momenten på dagen har vi även genomfört stridsskjutningar i mörker, vilket har genomförts både med hjälp av stridsfältsbelysning samt i totalt mörker med mörkerhjälpmedel.  Skjutning i mörker ställer ytterligare högre krav på personalen avseende utbildning, övning och inte minst säkerhet så att vi inte riskerar vådabeskjutningar.

Trots högt tempo, långa dagar och kvällar, samt riktigt kalla morgnar har humöret, framåtandan och viljan att lära sig varit på topp hos hela truppen. Runt lägerelden, i pauser mellan övningarna, och i lägret på kvällarna har skämten och gliringarna duggat tätt. Stämningen är mycket god!

Till sist vill vi på PAPA LIMA passa på att tacka övningsledningen för en mycket väl genomförd vecka som givit oss realistiska, lärorika, säkra och inte minst roliga övningar.

Hälsningar från PAPA LIMA

Daniel, gruppchef på PL

Quebec Lima (QL) är det skyttekompani som kommer vara stationerat vid Camp Northern Lights (CNL) i Mazar-e Sharif. QL består av två skytteplutoner med Pansarterrängbil 203, samt en pansarskyttepluton med Stridsfordon 90. Dessutom finns en chefsgrupp och en stab- och trosspluton. I insatsområdet finns redan nu en finsk pluton som utgör kompaniets fjärde skyttepluton, denna pluton har motsvarande pansarterrängbil som de svenska plutonerna men en finsk variant av denna.

Pansarterrängbil 203

QL är nu inne på sluttampen av missionsutbildningen och kompaniet börjar ta form, utvecklingskurvan pekar spikrakt uppåt och allt från enkla rutiner till svårare manövrar börjar sitta. Snart börjar slutträningen och därefter är det inte långt kvar till rotation. Det märks på kompaniet där förväntan ökar. Alla är väldigt sugna på att få komma iväg och göra sin insats!

Men utbildningen stannar inte upp för det.

Soldater provar ökenkängor

Under veckan som gått har QL varit uppdelade på flera täter. På schemat har det bland annat stått eskort, patrull samt Quick Reaction Unit (QRU). Vid sidan av har det även genomförts bärgnings-/bogseringsövningar, skarpskjutningar, vapentjänst samt fystester.

QRU är en larmstyrka som QL har till uppgift att bemanna på campen. Larmstyrka är precis som man anar på namnet något som kallas in vid händelse av larm. Detta gjorde att just denna del av övningen utgjordes av en hel del väntan. Men ibland kan det vara skönt och vi fick lite extra tid till att lära känna varandra och ha kul ihop.

Utvärdering efter övning

Det finns flera olika typer av eskort till exempel förnödenhetseskort, personeskort och VIP-eskort såsom ambassadörer, observatörer mfl. Det som övades under veckan var just VIP-eskorten där en representant för en fingerad internationell organisation skulle eskorteras från campen till ett viktigt möte.

Bgbv 90 under bogsering

Patrull kan genomföras på flera olika sätt, t.ex. inom det egna förbandet och även i sällskap med afghansk polis samt militär. Syftet med patrullen brukar vara att inhämta information och visa närvaro inom vårt ansvarsområde. Patrullerna kan vara i allt från några timmar till flera dagar. Detta övades både i dager och i mörker.

Utbildning KSP 90

Trots ett fullspäckat schema är soldaterna på kompaniet vid gott mod, och stämningen är på topp. Efter välförtjänt höstlov då vi laddat batterierna genomför vi slutträning samt anhörigdag.

Hoppas vi ses då!

/Josefine

Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2020 FS20 – Utlandsstyrkan i Afghanistan Design by SRS Solutions