FS20 – Utlandsstyrkan i Afghanistan

En anhörigblogg för FS20

Bläddrar bland inlägg i Anhöriginfo

Så var det dags att skriva avslutningsorden på FS20-bloggen och jag kan bara fascineras över hur fort tiden har gått och vilken fantastisk resa vi alla i FS20 och ni därhemma gjort tillsammans.

Vi har här på bloggen och i vår kommande minnesbok dokumenterat för oss själva och för omvärlden våra reflektioner över insatsen, men våra minnen är betydligt fler än så. Tiden i Afghanistan har gett oss alla upplevelser för livet i en miljö som har varit oerhört komplex, med en arbetsbelastning stundtals mycket  påtaglig och framför allt med ett högt operationstempo både för oss och för våra afghanska kolleger.

Men vi ska ta allt i rätt ordning. Starten för oss var den omfattande träningen under Livgardes-tiden. Man måste ha i åtanke att ”Den som misslyckas med att förbereda sig – Förbereder sig för att misslyckas”. När vi nu ser tillbaka på insatsen kan vi i flera stycken skänka en tacksam tanke till de instruktörer som gjorde sitt bästa för att vi skulle vara väl förberedda.

FS20 har varit med om att genomföra några av de större gemensamma operationerna som någonsin har genomförts i det svensk-finska ansvarsområdet  tillsammans med våra afghanska kollegor. Vi har tillsammans med den afghanska militären och polisen planerat och genomfört operationerna. På så vis har vi bidragit till varaktigare effekter i operationerna och en kapacitetsutveckling inom de afghanska säkerhetsstyrkorna. Vi har alla tillsammans, såväl resurser ur PRT MeS som ur OMLT bidragit till detta och det kan vi vara stolta över eftersom det är en del i en bestående utveckling!

Under insatsen har det utvecklats ett mycket gott samarbete med den civila delen av PRT MeS. SCR-organisationen är under utveckling och arbetet tillsammans med de individer som finns på plats vid Camp Northern Lights har genomsyrats av en ömsesidig respekt för varandras arbete och en ambition och vilja se till helheten vid all planering så att vi kan leverera bästa möjliga effekt. Givetvis var också samarbetet med våra finska kolleger en förutsättning för en lyckad insats . Trots en del skillnader mellan våra länder så är det så mycket som binder oss samman. Vårt samarbetet har allt som oftast nått den eftersträvansvärda synergi-effekten.

Den effekt vi har levererat i området har bara varit möjlig genom att alla, oavsett befattning, från soldater längst ut på linan till stab och kompaniledningar inklusive OMLT, har gjort sitt allra bästa i varje situation. Detta har skett under pressande förhållanden med en hög hotbild och under en hög arbetsbelastning. Många gånger har en beundrande tanke skänkts till alla som har varit ”därute” väldigt nära verkligheten, särskilt nattetid, och där genomfört beundransvärda insatser under tuffa förutsättningar.

Men det är alltid en risk med militära operationer i ett konfliktområde. Den 15 februari hände det som inte fick hända. Ett finskt fordon körde på en mina och en av våra finska kamrater, Jukka Kansonen, stupade. Alla på plats hanterade situationen och efterspelet med värdighet och med omsorg om de anhöriga och kamraterna. Den finske chefen Mikael Feldts minnestal var mycket gripande. ”Var insatsen värt det här? Jag vet inte, men Jukka var villig att utsätta sig för risken.” 

Jag kommer att minnas tillbaka på FS20 med stor saknad och jag tror att många med mig kommer att göra detsamma. Det har varit ett privilegium att få arbeta mot ett bestämt mål tillsammans med så många motiverade, engagerade och ambitiösa medarbetare i en väpnad konflikt, under så lång tid.

Jag är stolt över vad vi har presterat och vi har verkligen stått för effekt tillsammans med andra – afghanska kollegor, finska kamrater, andra Isaf-enheter och civila. Vi har gjort skillnad genom vår insats och vi har skapat mycket goda förutsättningar för att den svensk-finska insatsen även efter oss ska kunna bidra till en fortsatt utveckling av Afghanistan och för dess befolkning.

Alla soldater och medarbetare vid FS20 har gjort en prestation som är ovärderlig och med den attityd som visat sig bidra till det som vi alla under insatsen kunde konstatera: ”GREAT SUCCES!”   

Men alla ni där hemma har också varit en del av insatsen, utan Er hade vi inte kunnat genomföra denna insats för den afghanska befolkningen.

 Till alla anhöriga vill jag därför rikta ett stort varmt tack för allt stöd Ni har givit oss. Ert stöd har varit vår trygghet ända från första början, via anhörigdagen på Livgardet i november, via blogginlägg och anhörigträffar, till att vi kommer hem igen och medaljeras på Armémuseum. Utan ert tålamod med oss och er vilja att låna ut ”er soldat” till FS20 under denna tid, hade vi aldrig kunnat få denna upplevelse och inte kunnat åstadkomma den skillnad vi de facto har gjort! Tack till alla Er och tack till min egen familj!

Till alla Er vid FS20 vill jag avsluta med det som stod på minnesskölden som alla erhöll som fullföljt sitt uppdrag:

”Tack för Din insats!”

Lycka till i livet och håll kontakten med varandra – Vi tillsammans!

Överste Michael T Nilsson
Chef FS 20
CO PRT MeS/CO SWECON

Tillsammans med chefen FS21 överste Rickard Johansson under överlämningen.

Härmed avslutas FS 20 blogg.

Efter snart sex månader kommer de ca 540 soldaterna ur Afghanistanstyrkan FS 20 åter till Sverige. Under de kommande veckorna löser en ny styrka av förbandet. Hemma i Sverige väntar hemkomstprogram med uppföljningssamtal och avslutning för all personal. Den 3 juni medaljeras soldaterna vid en ceremoni på Armémuseum i Stockholm.

Läs mer om Medaljceremonin 3 juni

Läs mer om uppföljningen av förbandet inför hemrotation

Läs mer om att komma hem från internationell tjänstgöring

Läs mer om Försvarsmaktens information till anhöriga

Läs mer om medaljer

Följ det inkommande förbandet FS 21 på www.afghanistanbloggen.se

 

Flyget med personal på väg hem till Sverige från Afghanistan är försenat på grund av tekniskt fel. Just nu befinner sig planet och soldater Tampere, Finland. Försvarsmakten planerar för för att all personal ska vara hemma i Sverige under onsdagen. Försvarsmaktens webbplats.

Hemrotationen närmar sig för styrkan som just nu tjänstgör i Afghanistan. Före hemresan besöker HR-centrum förbandet för att skapa sig en lägesbild av den fysiska och psykiska hälsan hos personalen. Detta är en del av Försvarsmaktens uppföljningsansvar för att fånga upp de eventuella individer som är i behov av rehabilitering efter sin utlandstjänstgöring.

Läs hela reportaget på Försvarsmaktens webbplats.

 

Härmed inbjuds anhöriga att deltaga i FS 20 medaljceremoni den 3 juni på Armémuseet.

OBS! Resor till ceremonin för anhöriga bekostas ej av Försvarsmakten utan av den enskilde.

Program i stort:

1300 Samling på Armémuseets gårdsplan för anhöriga

1310 Musikkåren inmarscherar

1315 FS 20 inmarscherar

1320- ca 1430 Ceremoni

1430 Fika FS 20 och anhöriga

1445-1600 Avrustning FS 20 personal

Anmälan om antalet deltagande och ev specialkost skall ske via mail till anhorigtraff_fs20@hotmail.com senast den 1 maj.

Helikopterflottiljen (Hkpflj): Helikopterflottiljen med personal som är på väg in i en internationell insatsverksamhet med helikoptrar i Afghanistan under en lång tid framöver ser själavården och anhörigstöd som oerhört viktigt. Av den anledningen tog Kenth Björk, stiftsdiakon vid Linköpings stift, initiativet att anordna ett själavårdsseminarium.

Läs hela artikeln på Försvarsmaktens webbplats.

Efter elva dagars operation i distrikten Qush Tepah och Darzab har soldaterna som varit med kommit tillbaka till sina camper och börjat återhämta sig efter de många striderna.
– Det är viktigt att prata om allt som hänt, säger Fredrik som deltog som förare och combat medic (stridssjukvårdare) under operationen.

– Vi visste att vi skulle få stridskänning och var beredda på att de hade lagt ut IED:er (hemmagjorda vägbomber) längs med vägen, säger Fredrik.

Han berättar om sina upplevelser tillsammans med sjuksköterskan Henrik som också var med under operationen. De har fått vara med om intensiva strider och är trötta men välbehållna.

Läs hela artikeln på Försvarsmaktens webbplats.

Anhöriga till soldater ger ut tidning!

I och med den nya lagen om stöd till anhöriga till utlandstjänstgörande militär personal som trädde i kraft 2011, har Invidzonen fått stöd av Försvarsmakten. Stödet till anhöriga kan därför utvecklas och den 28 februari kommer det första numret av anhörigtidningen ut.

Läs hela pressmeddelandet här.

Försvarsmakten har under veckan som gått publicerat två nya broschyrer som riktar sig till både anställda och anhöriga.

Den ena – Försvarsmaktens guide för par handlar om hur en relation kan påverkas av den separation som en internationell tjänstgöring innebär.  Den andra- Försvarsmaktens guide till dig som har barn handlar om barn och hur barn kan påverkas och reagera på den ena förälderns frånvaro.

Ladda ner broschyrerna som pdf-filer genom att klicka på länkarna i texten ovan.  De kommer inte att tryckas i nuläget.

Denna och ytterligare information för anhöriga hittar du på Försvarsmaktens webbplats.

Anhörig är du som har en relation, genom släkt och/eller vänskap, med någon som ingår i vårt förband FS20.

Den första anhörigträffen genomfördes i början av januari när vi varit på plats i Afghanistan i drygt en månad.

På fyra orter i Sverige får du möjlighet att träffa vår personalchef Lars-Göran Persson och welfare officer Denise Zhan.

Vid anhörigträffarna får du information från insatsområdet och vad vi har åstadkommit under vår period samt information om hur det är att komma hem efter missionen/ att få hem den anhörige igen och naturligtvis finns det möjlighet att ställa frågor. Vid detta tillfälle kommer även Försvarsmaktens anhörigstöd, soldathemsförbundet och fredsbaskrarna att bjudas in för att ge information om deras verksamhet Vi bjuder på fika. Försvarsmakten ersätter inte kostnader för resor och boende i samband med anhörigträffar.

Tid och plats samt information om hur du anmäler dig beskrivs här nedanför.

Tack för det stöd ni som anhöriga ger oss och våra soldater. Ert stöd betyder mycket för att vi ska kunna hålla fokus på vår uppgift och göra ett bra jobb.

Hjärtligt välkomna!

Överste Michael Nilsson

Chef för FS 20

Anhörigträffarna genomförs på följande platser och tider:

Tid: Fredag 15 april kl 1900-2100
Plats: MHS Karlberg, Stockholm

Tid: Lördag 16 april kl.1400-1600
Plats: Totalförsvarets skyddscentrum, SkyddC, Umeå

Tid: Söndag 17 april kl 1400-1600
Plats: Soldathemmet, Skövde

Tid: Måndag 18 april kl. 1900-2100
Plats: Södra skånska regementet P7, Revinge

Tid: Tisdag 19 april kl. 1900-2100
Plats: Södra skånska regementet P7, Revinge

(OBS ang tillfällena på Revinge: Man får gå på vilket pass man vill men vi önskar att  anhöriga till soldater på skyttkompanierna helst anmäler sig till måndagen 18/4, detta för att vi skall få en så jämn fördelning som möjligt mellan dagarna. Naturligtvis görs detta i den mån det är möjligt.)

Anmälan:

Hjälp oss att ta emot alla anhöriga på bästa sätt genom att mejla uppgifter till nedanstående adress:

Mejl till:  anhorigtraff_fs20@hotmail.com

Denna anmälan måste vara oss till handa senast 25 mars 2011.

I din anmälan anger du följande information så att vi kan planera träffarna på bästa sätt.

1.  Ange vilken anhörigträff Du/Ni kommer till, antal personer (vuxna+barn).

2. Namn och befattningsnummer på den person som Du/Ni  har anknytning till i Afghanistan.

3. Namn på Dig/Er som kommer till Anhörigträffen.

4. Ange ev specialkost/allergi.

5. Anmälan måste vara oss tillhanda senast: 25 mars 2011.

Läs mer om Försvarsmaktens stöd till anhöriga

Jag och Daniel vill framföra ett stort tack till alla Er som hade möjlighet att ta er tid att komma till anhörigträffarna den gångna helgen. I skrivande stund så vet jag att några av Er har fått hem sin soldat på välförtjänt leave medan andra får hålla sig till tåls ytterligare en tid. Efter återkomsten till förbandet i Afghanistan har intresset varit stort om hur träffarna fortlöpte, vilket vittnar om engagemanget även här nere.

Hälsningar från Revinge.

Från vår sida blev det många intressanta möten med Er under efterföljande fika. Det uttrycktes många tänkvärda deviser som jag tror att ni alla har gemensamt.

”Jag älskar det ni gör, men hatar att min son är med.”

”Ni gör ett fantastiskt jobb därnere. Var rädda om er.”

”Jag blir så orolig när han inte har hört av sig på ett tag.”

”Bloggen är jättebra. Även det lilla vardagliga budskapet är välkommet.”

Vi fick även med oss hälsningar till Era soldater. Det är inte lätt att komma ihåg varenda hälsning, men vi har gjort vad vi har kunnat.

För Er som inte hade möjlighet att närvara kommer vi att skicka ut en kortare variant av informationen från träffen. Vi använder samma förfaringssätt som tidigare vilket gör att den går ut till alla anmälda anhöriga.

Datum för nästa anhörigträff kommer att publiceras på bloggen så fort vi har fått klartecken från våra värdförband.

Stefan Nilsson
Stf Personalchef
FS 20

PS. Cheferna för NSE och för stabs och understödskompaniet har skrivit hälsningar till anhöriga som inte hade möjlighet att närvara vid anhörigträffarna. Ni kan läsa dem här nedanför.

Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2020 FS20 – Utlandsstyrkan i Afghanistan Design by SRS Solutions