FS20 – Utlandsstyrkan i Afghanistan

En anhörigblogg för FS20

Bläddrar bland inlägg i Nyheter

Beställning av FS20 boken görs genom att skicka ett mail till boken@fs20.se

Boken kostar ca 380 kr exkl frakt

Vad tycker du om materialvalet av FS20 "missionsbok"?

  • Dåligt! (81%, 124 Votes)
  • Duger! (7%, 11 Votes)
  • Bra! (6%, 9 Votes)
  • Mycket bra! (3%, 5 Votes)
  • Bryr mig inte! (3%, 4 Votes)

Total Voters: 153

Loading ... Loading ...

Är du intresserad av att köpa FS20 missionsboken i riktig bokformat?

  • Ja! (85%, 128 Votes)
  • Nej! (11%, 16 Votes)
  • Bryr mig inte! (4%, 6 Votes)

Total Voters: 150

Loading ... Loading ...

 

Det pågår arbete med att ta fram en version av missionshäftet i riktig bokformat med hårda pärmar och lite styvare papper.

Initiativet ligger utanför FM för att vara så effektivt som möjligt.

Mer info kommer att postas här.

/IS-TECH RL

Samma format, hårda pärmar och lite styvare papper.

I och med medaljceremonin, på Armémuseet den 3 juni, var det också avslutet för FS 20. Därför stängs nu bloggen ner.
Bloggen kommer att arkiveras, men kommer ändå att ligga kvar här ett tag till. Det kommer inte ges möjlighet att skriva fler kommentarer eller skriva fler inlägg, dock.

Tack till er alla som har läst och kommenterat. Vi vill också rikta ett stort tack till alla soldater och officerare som har bidragit med material under uppdraget.

 

Så var det dags att skriva avslutningsorden på FS20-bloggen och jag kan bara fascineras över hur fort tiden har gått och vilken fantastisk resa vi alla i FS20 och ni därhemma gjort tillsammans.

Vi har här på bloggen och i vår kommande minnesbok dokumenterat för oss själva och för omvärlden våra reflektioner över insatsen, men våra minnen är betydligt fler än så. Tiden i Afghanistan har gett oss alla upplevelser för livet i en miljö som har varit oerhört komplex, med en arbetsbelastning stundtals mycket  påtaglig och framför allt med ett högt operationstempo både för oss och för våra afghanska kolleger.

Men vi ska ta allt i rätt ordning. Starten för oss var den omfattande träningen under Livgardes-tiden. Man måste ha i åtanke att ”Den som misslyckas med att förbereda sig – Förbereder sig för att misslyckas”. När vi nu ser tillbaka på insatsen kan vi i flera stycken skänka en tacksam tanke till de instruktörer som gjorde sitt bästa för att vi skulle vara väl förberedda.

FS20 har varit med om att genomföra några av de större gemensamma operationerna som någonsin har genomförts i det svensk-finska ansvarsområdet  tillsammans med våra afghanska kollegor. Vi har tillsammans med den afghanska militären och polisen planerat och genomfört operationerna. På så vis har vi bidragit till varaktigare effekter i operationerna och en kapacitetsutveckling inom de afghanska säkerhetsstyrkorna. Vi har alla tillsammans, såväl resurser ur PRT MeS som ur OMLT bidragit till detta och det kan vi vara stolta över eftersom det är en del i en bestående utveckling!

Under insatsen har det utvecklats ett mycket gott samarbete med den civila delen av PRT MeS. SCR-organisationen är under utveckling och arbetet tillsammans med de individer som finns på plats vid Camp Northern Lights har genomsyrats av en ömsesidig respekt för varandras arbete och en ambition och vilja se till helheten vid all planering så att vi kan leverera bästa möjliga effekt. Givetvis var också samarbetet med våra finska kolleger en förutsättning för en lyckad insats . Trots en del skillnader mellan våra länder så är det så mycket som binder oss samman. Vårt samarbetet har allt som oftast nått den eftersträvansvärda synergi-effekten.

Den effekt vi har levererat i området har bara varit möjlig genom att alla, oavsett befattning, från soldater längst ut på linan till stab och kompaniledningar inklusive OMLT, har gjort sitt allra bästa i varje situation. Detta har skett under pressande förhållanden med en hög hotbild och under en hög arbetsbelastning. Många gånger har en beundrande tanke skänkts till alla som har varit ”därute” väldigt nära verkligheten, särskilt nattetid, och där genomfört beundransvärda insatser under tuffa förutsättningar.

Men det är alltid en risk med militära operationer i ett konfliktområde. Den 15 februari hände det som inte fick hända. Ett finskt fordon körde på en mina och en av våra finska kamrater, Jukka Kansonen, stupade. Alla på plats hanterade situationen och efterspelet med värdighet och med omsorg om de anhöriga och kamraterna. Den finske chefen Mikael Feldts minnestal var mycket gripande. ”Var insatsen värt det här? Jag vet inte, men Jukka var villig att utsätta sig för risken.” 

Jag kommer att minnas tillbaka på FS20 med stor saknad och jag tror att många med mig kommer att göra detsamma. Det har varit ett privilegium att få arbeta mot ett bestämt mål tillsammans med så många motiverade, engagerade och ambitiösa medarbetare i en väpnad konflikt, under så lång tid.

Jag är stolt över vad vi har presterat och vi har verkligen stått för effekt tillsammans med andra – afghanska kollegor, finska kamrater, andra Isaf-enheter och civila. Vi har gjort skillnad genom vår insats och vi har skapat mycket goda förutsättningar för att den svensk-finska insatsen även efter oss ska kunna bidra till en fortsatt utveckling av Afghanistan och för dess befolkning.

Alla soldater och medarbetare vid FS20 har gjort en prestation som är ovärderlig och med den attityd som visat sig bidra till det som vi alla under insatsen kunde konstatera: ”GREAT SUCCES!”   

Men alla ni där hemma har också varit en del av insatsen, utan Er hade vi inte kunnat genomföra denna insats för den afghanska befolkningen.

 Till alla anhöriga vill jag därför rikta ett stort varmt tack för allt stöd Ni har givit oss. Ert stöd har varit vår trygghet ända från första början, via anhörigdagen på Livgardet i november, via blogginlägg och anhörigträffar, till att vi kommer hem igen och medaljeras på Armémuseum. Utan ert tålamod med oss och er vilja att låna ut ”er soldat” till FS20 under denna tid, hade vi aldrig kunnat få denna upplevelse och inte kunnat åstadkomma den skillnad vi de facto har gjort! Tack till alla Er och tack till min egen familj!

Till alla Er vid FS20 vill jag avsluta med det som stod på minnesskölden som alla erhöll som fullföljt sitt uppdrag:

”Tack för Din insats!”

Lycka till i livet och håll kontakten med varandra – Vi tillsammans!

Överste Michael T Nilsson
Chef FS 20
CO PRT MeS/CO SWECON

Tillsammans med chefen FS21 överste Rickard Johansson under överlämningen.

Härmed avslutas FS 20 blogg.

Efter snart sex månader kommer de ca 540 soldaterna ur Afghanistanstyrkan FS 20 åter till Sverige. Under de kommande veckorna löser en ny styrka av förbandet. Hemma i Sverige väntar hemkomstprogram med uppföljningssamtal och avslutning för all personal. Den 3 juni medaljeras soldaterna vid en ceremoni på Armémuseum i Stockholm.

Läs mer om Medaljceremonin 3 juni

Läs mer om uppföljningen av förbandet inför hemrotation

Läs mer om att komma hem från internationell tjänstgöring

Läs mer om Försvarsmaktens information till anhöriga

Läs mer om medaljer

Följ det inkommande förbandet FS 21 på www.afghanistanbloggen.se

 

Natten till söndagen körde en svensk enhet ur Isaf-styrkan på en hemmagjord vägbomb (IED). Fordonet blev utslaget men ingen personal skadades.

Läs mer på Forsvarsmakten.se

Flyget med personal på väg hem till Sverige från Afghanistan är försenat på grund av tekniskt fel. Just nu befinner sig planet och soldater Tampere, Finland. Försvarsmakten planerar för för att all personal ska vara hemma i Sverige under onsdagen. Försvarsmaktens webbplats.

Ammunitions- och vapensökande hundar är nu en permanent del av insatsen i Afghanistan. De förstärker förmågan att hantera hotet från hemmagjorda bomber, så kallade IED:er (Improvised Explosive Device).

Läs hela artikeln på Försvarsmaktens webbplats.

Storslagen Vy 1

De senaste två veckorna har varit fortsatt mycket innehållsrika för oss här på Camp Marmal även om antalet MEDEVAC-uppdrag varit få. Vi har genomfört ett uppdrag till Kunduz och ett uppdrag till Meymaneh i perioden. Utöver detta har vi fortsatt genomfört träning syftande till att nå än längre avseende våra förmågor, bland annat avseende uppträdande i mörker och samövning med markförband i området. Vidare har vi fortsatt utvecklat samarbetsformerna med främst våra tyska och amerikanska helikopterkollegor.

Vi har också fått lära oss mer om väderförhållandena och de mycket snabba skiftena som kan ske, inklusive svårigheterna att prognostisera dessa. Vid ett av våra MEDEVAC-uppdrag fick detta till följd att vi fick avbryta uppdraget och att besättningarna fick tillbringa en natt i Kunduz. Den oplanerade övernattningen hade ingen negativ påverkan för de patienter vi skulle transportera.

Dramatiska landskap 2 Vi har i perioden också bytt ut en del av personalen. Våra rutiner för personalbyten fungerar i allt väsentlighet väl, även om det självklart kostar en hel del kraft att på begränsad tid få ny personal redo att ta över efter sina företrädare. De senaste veckorna har vi skiftat sjukvårdspersonal, ledningssystempersonal, piloter och uppdragsspecialister.

Vi får alltjämt stor uppmärksamhet här i området och på basen. Dels i samband med att vi löser uppdrag men också när vi tvingats anmäla begränsningar. Vi upplever dock inga negativa tongångar utan vi möts av erbjudanden om hjälp och frågor om vi behöver stöd i någon form för att snabbt bli ”på” igen. Vi tolkar detta som ett tydligt tecken på att våra förmågor är efterfrågade och att vi gjort ett bra jobb hittills även om vi alltjämt inte nått vår fulla kapacitet. Vidare är besöksfrekvensen alltjämt hög. Det mest prominenta besöket denna vecka utgjordes av den tyske Generalläkaren, Genlt Dr Kurt-Bernhard Nakath, med följe. Vi fick utöver äran att bli besökta av honom även emotta en sköld i samband med besöket.

Det är inte bara inom förbandet vi känner att rutinerna börjar komma på plats. Vi finner också att stödet hemifrån börjar finna sina former. Vi har många kontaktytor på hemmaplan där det finns många som stödjer oss med hårt arbete och uppoffringar på avstånd. Detta stöd är i många avseenden avgörande för att vi skall lyckas i vår uppgift här i insatsområdet. Tack skall ni ha!

Kullar i sandlandet 3 Många av er har säkert läst i andra informationskanaler att Camp Marmal utsattes för en raketattack under veckan. Detta var givetvis omskakande och utgör en tydlig påminnelse om att hotet finns trots att miljön för de av oss i förbandet som i huvudsak löser vår uppgift innanför murarna upplevs relativt sett trygg. Denna gång skadades lyckligtvis varken personal eller materiel.

Jag höll nästan på att glömma… Vädret då. Vi har nu fått smaka på temperaturer kring + 40 grader varmt och det lovas än varmare väder under förestående helg.

 /Magnus Carlsson

C SAE ISAF MEDEVAC

På onsdagen, klockan 1615 lokal tid, besköts den militära flygplatsen på den tyska campen Marmal i Mazar-e Sharif i Afghanistan med två 122 mm raketer.

Läs mer på Förvarsmaktens webbplats.

Afghanistans vägar är dåliga och terrängen är ofta svårtillgänglig. Det snabbaste sättet att ta sig mellan olika platser är luftvägen och om en skadad soldat behöver vård snabbt är transport med helikopter lösningen. Den svenska helikopterenheten Swedish Air Element Isaf Medical Evacuation (SAE Isaf Medevac) kan lösa detta och ge två patienter intensivvård på vägen.

Läs hela artikeln på Försvarsmaktens webbplats.

Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2020 FS20 – Utlandsstyrkan i Afghanistan Design by SRS Solutions