FS20 – Utlandsstyrkan i Afghanistan

En anhörigblogg för FS20

Bläddrar bland inlägg i OMLT

OMLT BRIGAD.

Vi har till uppgift att mentorera brigadstaben i ANA (Afghan National Army) 1.Brigaden.
Först och främst är det en person, en befattningshavare, som vi arbetar med dagligen.
Till vår hjälp har vi personliga tolkar. Eftersom vi arbetar tillsammans varje dag, lär vi känna varandra riktigt bra. Vi är ett sammansatt team, från Sverige, Norge och Finland. Det har ju sina småproblem, men vi hjälper varandra där det behövs.

20110116-023-small

Afghanska armén är en ung armé. Den brigad vi arbetar med, sattes upp för sju år sedan. Det finns fler förband som är mycket yngre. Därför är vi här, för att dela med oss av våra erfarenheter av brigadsystemet och hjälpa våra Afghanska kollegor framåt. Arbetet är mycket tillfredsställande. Vi lär oss mycket om Afghanistan kulturen. Afghanerna är mycket nyfikna på vår kultur också.
För ett tag sedan hade vi en diskussion om barnuppfostran. En Afghansk officer hade sett på nyheterna från ett nordiskt land om ungdomskravaller, och sett att barn var ute på gatorna sent, utan sina föräldrar. För dem var det svårt att förstå. Vid den tiden skall ju barnen vara hemma och sova! Varför lät vi våra barn springa ute vind för våg?  En mycket bra fråga, som inte har ett enkelt svar.

För oss är det nu naturligt att ha datorer både hemma och på arbetsplatsen. Här är det inte lika självklart.  En del i arbetet handlar just om att få personalen att förstå fördelar och nackdelar med datorer. Alla kan inte hantera datorer, de kan helt enkelt inte läsa och skriva tillräckligt bra.

20101115-069-small

Eftersom vi arbetar tillsammans med de Afghanska officerarna, är vi med dem när de åker någonstans. Det gör att vi ser hur oerhört fattigt de flesta har det. Men det är ändå slående, hur oerhört gästfria människorna är. De bjuder på det de har, och det är naturligt för dem.

Just nu har vintern gjort sitt intåg. För oss nordbor är det inte så besvärligt, vi har en bra utrustning. Men vi ser fortfarande civila som går i sandaler, en del utan strumpor.

Vi från OMLT BRIGAD önskar alla hemma i Sverige en god fortsättning på det nya året.

Major Lars.

20101115-091-small 20101115-093-small 20101115-160-small 20110116-018-small

Andra mentoreringsperioden är nu genomförd och vi är återigen på Camp Northern Lights för att vila upp oss själva, reparera fordon och duscha varmt då vår varmvattenberedare bestämt sig för att döden dö.

Under denna period så har vår bekvämlighetsfaktor ökat multipelt, den enes död den andres bröd sägs det och när vi fick tillgång till det nedlagda Po Sheb så länsade vi (läs Niklas, Stefan och Mats) stället så väl att även den mest erfarne koppartjuven hade blivit avundsjuk.

Resultatet från räden blev två nya soffor, 12 logementssängar som ersätter de tältsängar vi tidigare vilade våra lekamen i samt lite annan bra-att-ha utrustning. Sammantaget gör detta att vi nu har en väl tilltagen wellfare-yta med tv, xbox och två sköna soffor som till och med Mats kan sova i.

Parallellt med detta så har vi bland annat hunnit med att genomföra en ”kvällspatrull” med ANA samt bevittna ett antal utbildningspass som ANA genomför internt. Vid dessa utbildningspass så fick vi på OMLT chansen att iklä oss rollen som elever för omväxlings skull.

Utbildaren blir utbildad

Peters snärtiga isärtagning och ihopsättning av PKMen belönades med applåder

Generalmajor och chefen för armén Berndt Grundevik har besökt oss. Han fick under besöket bland annat träffa våra motparter på 3. kompaniet samt en kortare genomgång av situationen i stort och livet i smått på FOBen. Bild3 och 4

Arméinspektören Berndt Grundevik

Senare på kvällen så firades det nya året in tillsammans med det svenska skyttekompaniet, generalmajoren samt våra afghanska kollegor. Huruvida den svenska sillen kommer införas i det afghanska köket låter vi vara osagt.

OMLT Darzab

6 comments

En hälsning från OMLT Darzab. Här följer en rundvandring i vårat boende och bilder från framryckning i bergen.

Välkommen till Darzab

Ett av sovrummen

Köks- och duschfacilitet

Matlagning på hög nivå

Vakthund med begränsad förmåga

Sambandstjänst med byn Darzab i bakgrunden.

Överlag mycket sten

Efter vissa inledande friktioner gällande materiel (en brinnande bil) och personal (en lättare skadad chef) så har vi tillsammans med vår sjukvårdsgrupp nu genomfört vår första mentoreringsperiod hos ANAs (Afghan National Army ) tredje kompani som just nu är stationerade på en FOB (forward operation base) i Sar-e Pul.

Inledningsvis har mycket tid och stor möda lagts på att förbättra vårt boende och framförallt vinterbona det samma. Peter och Mats har byggt ett tak över vårt kök, varmvattenberedaren i duschbaracken har lagats av Peter och Niklas och med 6 duschar på 9 personer så har vi förmodligen flest duschar per person på hela FS20.

Taket över köket är till större nöje för vissa än för andra, framförallt uppskattas det av Johan som levererar nykokt gröt varje morgon och av Stighlitz som står för huvuddelen av matlagningen och gör detta med bravur. Vi andra uppskattar dock att slippa diska under bar himmel.

Så sakteliga har vi börjat känna det kompani vi bor med och som vi ska mentorera under de kommande månaderna. Viss utbildning har påbörjats och än mer är planerad.

John mentorerar våra afghanska motparter ANA och ANP

Övning med skarp ammunition med kompaniets skarpskyttar. Resultatet var över förväntan.

Under denna första mentoreringsperiod så hann vi (vi innebär OMLT och ANA) även med att genomföra en kortare operation söder om Sar-e Pul tillsammans med det svenska skyttekompani som är stationerat i Sar-e Pul. Operationen genomfördes utan större friktioner och var förhoppnings den första i en rad av gemensamma operationer med de svenska och afghanska styrkorna i Sar-e Pul.

Förutom att utbilda och mentorera ”vårt” kompani så är även en av uppgifterna för oss på OMLT att underlätta samarbetet mellan den afghanska armén och den svenska dito. L i OMLT står för Liaison som betyder samverkan.

I skrivande stund så befinner vi oss på Camp Northern Lights (CNL) och återhämtar, dvs vi vårdar vår utrustning, byter trasig materiel samt allt annat som ska hinnas med. Inom kort kommer vi åter rulla ut till vårt kompani och påbörja vår andra mentoreringsperiod. Livet på CNL är gott men livet på FOB:en är godare och vi ser alla fram emot att åter få träffa våra afghanska vänner vid 3. kompaniet.

Under framryckning söder om Sar-e Pul. Inte direkt den terräng man är van vid men jävligt vackert var det.

Rast/Vila under tillbakaryckningen till Sar-e Pul, Jonas chillar och observerar.

Mats funderar på hur man bäst tar sig upp på toppen.

/3:e mentorsteamet via Tobbe

05.00 går revelj för de svenska soldaterna tillhörande OMLT. Dagens uppgift består i att i samverkan med delar av ANSF (de afghanska säkerhetsstyrkorna) genomföra en operation i närheten av byn Feysabad i provinsen Jowzjan där efterspanade ledare för det väpnadet motståndet håller till.

Byn är bestämd på förhand, OMLT soldaterna och ANA (Afghan National Army) framrycker tillsammans och snart ansluter även styrkor från den lokala polisen.

Operationen inleds med att en cordon slås runt byn, det vill säga att förbandet spärrar av möjligheter att ta sig ut eller in i området. Därefter inleds eftersök av de efterspanade i de omringade husen.

Slutligen hittar ANSF (Afghan national security forces) rätt personer, och dessa tas med till förhör.

Efter insatsen genomförs en gemensam utvärdering, under ledning av en OMLT officer, och förslag till förbättringar delges varandra.

/ OMLT Kandak

Polisstationen i Feysabad

Mer om OMLT Kandak

8 comments

Kära anhöriga till soldater i OMLT!

Med den här korta texten vill vi förmedla mer om vad just er soldat arbetar med i Afghanistan. Vi förstår att ni får många frågor om vad er soldat har för roll.  Återvänd gärna till denna text. Och om ni har ytterligare frågor om OMLT så skicka gärna ett inlägg så besvarar vi efter förmåga.

Vi tjänstgör med ett förband som benämns OMLT Kandak (Operation Mentoring Liasion Team). Kandak betyder bataljon på språket dari och är en enhet av storleken 500-1000 soldater.

Uppdraget går ut på att genomföra verksamhetsutveckling i ANA (Afghan National Army). Vi är här för att utbilda ANA och för att skapa möjligheter till att deras förmåga blir skarpare och mer effektiv. På sikt ska de afghanska säkerhetsstyrkorna ta över ansvaret för säkerheten i Afghanistan och där kommer ANA att gå i täten för att skapa en långvarig förbättring av situationen för det afghanska folket. Givetvis görs detta i samförstånd med utvecklingen av ett demokratiskt synsätt och implementering av folkets vilja. För att möjliggöra detta så krävs också en afghansk militär förmåga.

Vi arbetar som mentorer direkt tillsammans motparter inom det afghanska förbandet. Det betyder att vi följer med som stöd till chefer från bataljonsnivå ner till plutonschefsnivå. Vi försöker stötta dem och påverka dem att utveckla och förbättra sin yrkesutvöning så de kan ta så fördelaktiga beslut som möjligt.

Inom OMLT har vi olika positioner inom den afghanska bataljonen. Vi äter, lever och strider med de afghanska soldaterna. Vi genomför det i enlighet med riktlinjerna för Counter Insurgency, det vill säga att på olika nivåer i samhället motverka det väpnade motståndets utbredning.

En annan stor del av vår uppgift härleder till ordet liasion. Det innebär att vi ska föra samman afghanska armén med enheter inom ISAF, oavsett om de är svenska eller av annan nationalitet. Då är syftet att genomföra det som ofta refereras till som partnering. Dvs ANA genomför gemensamma operationer tillsammans med ISAF-förband.

Att jobba inom OMLT är absolut ett av de mest intressanta arbeten du för närvarande kan bedriva i svensk uniform utomlands.

/ Ludvig

Anhöriga till soldater vid OMLT Kandak!

Efter månader av förberedelser hemma i Sverige är vårt team på plats i Afghanistan och har tagit över ansvaret. Från det att vi anlände har vi av våra föregångare fått bra hjälp med att lära känna insatsområdet, det afghanska förbandet som vi skall stödja samt fått en inblick i kommande arbetsuppgifter. Dessutom har vi kontrollskjutit alla vapen, såväl personliga som gruppvapen.  Jag känner mig trygg med förbandets förmåga och redo att börja lösa vår uppgift. Som jag framförde till er vid besöksdagen har ni all anledning att känna stolthet över att era soldater åtagit sig denna viktiga uppgift för Sverige och Afghanistan.

Kontrollskjutning av vapen

För att markera överlämningen från förra teamet till oss genomförde vi en kort ceremoni med all personal uppställd. Vid ceremonin gjorde avgående chefen patron ur och överlämnade symboliskt sin pistol till mig och lyckönskade oss.

Efter ceremonin fortsatta förbrödringen mellan teamen under kvällens BBQ.

Vår avsikt är att återkomma med fler rapporter om hur vi har det och hur arbetet fortskrider. Jag ser bloggen som ett utmärkt instrument för att förmedla en bild vår vardag i Afghanistan

Hälsningar från förbandet genom överstelöjtnant Gustaf.

Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2020 FS20 – Utlandsstyrkan i Afghanistan Design by SRS Solutions