Vi startar nu vår anhörigblogg FS20 med ambitionen att bli en levande länk mellan förbandet och alla anhöriga. Bloggen finns nu i en första version och kommer sedan att utvecklas under hela vår insats.

Det är soldaterna själva som bidrar med texter och bilder från utbildningen i Sverige och senare direkt från insatsen i Afghanistan. Uppdateringar och inlägg kommer att komma med regelbunden oregelbundenhet till en början och sedan mer ofta.

Förutom att soldaterna berättar om sin vardag av egen kraft så kan du som anhörig tipsa din soldat om vad du är nyfiken på att veta mer om.

Vi kommer utöver berättelser från förbandet också att publicera viktig information till anhöriga som till exempel datum för anhörigträffar mm.